Политика за поверителност

Последна актуализация: 09 декември 2022 г.

Тази Декларация за поверителност описва нашите политики и процедури относно събирането, използването и разкриването на Вашата информация, когато използвате Услугата, и Ви информира за Вашите права за поверителност и как законът Ви защитава.

Ние използваме Вашите лични данни, за да предоставяме и подобряваме Услугата. Използвайки Услугата, Вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази Политика за поверителност.

Тълкуване и дефиниции

Тълкуване

Думите, от които началната буква е с главна буква, имат значения, определени при следните условия. Следните определения имат едно и също значение, независимо дали се появяват в единствено или множествено число.

Дефиниции

За целите на настоящата Политика за поверителност:

Акаунт означава уникален акаунт, създаден за Вас за достъп до нашата услуга или части от нашата Услуга.

Дружеството  (наричано по-долу “Дружеството”, “Ние”, “Нас” или “Нашите” в настоящото Споразумение) се отнася до Експертен Пул – България, ул. “Проф. Кирил Попов” 18, офис 2, София.

За целите на GDPR Дружеството е администратор на данни.

Бисквитките са малки файлове, които се поставят на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство от уебсайт, съдържащи подробности за историята на сърфирането Ви в този уебсайт сред многото му приложения.

Държава се отнася до: България

Администраторът на данни, за целите на GDPR (Общ регламент за защита на данните), се отнася до Дружеството като юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни.

Устройство означава всяко устройство, което има достъп до Услугата, като компютър, мобилен телефон или цифров таблет.

Лични данни са всяка информация, която се отнася до идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице.

За целите на GDPR Лични данни означава всяка информация, свързана с Вас, като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност.

Услугата се отнася до уебсайта.

Доставчик на услуги означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Дружеството. Тя се отнася до компании или физически лица от трети страни, наети от Дружеството, за да улеснят Услугата, да предоставят Услугата от името на Дружеството, да извършват услуги, свързани с Услугата, или да подпомагат Дружеството при анализа на начина, по който се използва Услугата. За целите на GDPR доставчиците на услуги се считат за обработващи данни.

Данните за използването се отнасят до данни, събрани автоматично, генерирани от използването на Услугата или от самата инфраструктура на Услугата (например продължителността на посещението на страницата).

Сайтът се позовава на GoOutThere! Outdoor Challenge, достъпно от http://www.gotoutdoors.eu

Вие означава лицето, което осъществява достъп до или използва Услугата, или компанията, или друго юридическо лице, от името на което това лице осъществява достъп или използва Услугата, както е приложимо.

Съгласно GDPR (Общ регламент за защита на данните) можете да бъдете наричани субект на данни или потребител, тъй като вие сте лицето, което използва услугата.

Събиране и използване на Вашите лични данни

Видове събирани данни

Лични данни

Докато използвате нашата услуга, може да Ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва, за да се свържем с Вас или да Ви идентифицираме. Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

Е-мейл адрес

Име и фамилия

Данни за използването

Данни за използването

Данните за използването се събират автоматично при използване на Услугата.

Данните за използването могат да включват информация като адреса на интернет протокола на Вашето устройство (напр. IP адрес), тип на браузъра, версия на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, времето и датата на Вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройството и други диагностични данни.

Когато осъществявате достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство, може да събираме определена информация автоматично, включително, но не само, вида на мобилното устройство, което използвате, уникалния идентификационен номер на мобилното Ви устройство, IP адреса на мобилното Ви устройство, мобилната Ви операционна система, вида на мобилния интернет браузър, който използвате, уникални идентификатори на устройството и други диагностични данни.

Също така може да събираме информация, която Вашият браузър изпраща, когато посещавате нашата Услуга или когато осъществявате достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство.

Технологии за проследяване и бисквитки

Използваме “бисквитки” и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме дейността в нашата услуга и да съхраняваме определена информация. Използваните технологии за проследяване са маяци, маркери и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализ на нашата услуга. Технологиите, които използваме, могат да включват:

 • Бисквитки или бисквитки на браузъра. “Бисквитката” е малък файл, поставен на Вашето устройство. Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички “бисквитки” или да посочи кога се изпраща “бисквитка”. Ако обаче не приемате “бисквитки”, може да не успеете да използвате някои части от нашата услуга. Освен ако не сте настроили настройката на браузъра си така, че да отказва бисквитки, нашата услуга може да използва бисквитки.
 • Флаш бисквитки. Някои функции на нашата услуга могат да използват локални съхранени обекти (или флаш бисквитки), за да събират и съхраняват информация за Вашите предпочитания или Вашата дейност в нашата Услуга. Flash бисквитките не се управляват от същите настройки на браузъра като тези, използвани за бисквитките на браузъра. За повече информация относно това как можете да изтриете Flash бисквитки, моля, прочетете “Къде мога да променя настройките за деактивиране или изтриване на локални споделени обекти?” на разположение на https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Уеб маяци. Някои секции от нашата услуга и нашите имейли могат да съдържат малки електронни файлове, известни като уеб маяци (наричани още ясни gifs, пикселни маркери и еднопикселни gifs), които позволяват на Компанията, например, да брои потребителите, които са посетили тези страници или са отворили имейл, както и за други свързани статистически данни за уебсайта (например записване на популярността на определен раздел и проверка на целостта на системата и сървъра).

Бисквитките могат да бъдат “постоянни” или “сесийни” бисквитки. Постоянните бисквитки остават на Вашия персонален компютър или мобилно устройство, когато сте офлайн, докато сесийните бисквитки се изтриват веднага щом затворите уеб браузъра си. Научете повече за бисквитките: Бисквитки от PrivacyPolicies Generator.

Ние използваме както сесийни, така и постоянни бисквитки за целите, посочени по-долу:

Необходими / Основни бисквитки

Тип: Сесийни бисквитки

Администриран от: Нас

Цел: Тези “бисквитки” са от съществено значение, за да Ви предоставят услуги, достъпни чрез Уебсайта, и да Ви позволят да използвате някои от неговите функции. Те помагат за удостоверяване на потребителите и предотвратяване на измамно използване на потребителски акаунти. Без тези “бисквитки” услугите, които сте поискали, не могат да бъдат предоставени и ние използваме тези “бисквитки” само за да ви предоставим тези услуги.

Политика за бисквитките / Известие за приемане на бисквитки

Тип: Постоянни бисквитки

Администриран от: Нас

Цел: Тези “бисквитки” идентифицират дали потребителите са приели използването на “бисквитки” на уебсайта.

Бисквитки за функционалност

Тип: Постоянни бисквитки

Администриран от: Нас

Цел: Тези “бисквитки” ни позволяват да запомним изборите, които правите, когато използвате уебсайта, като например запомняне на вашите данни за вход или езикови предпочитания. Целта на тези “бисквитки” е да Ви предоставят по-лично изживяване и да избегнат необходимостта да въвеждате отново предпочитанията си всеки път, когато използвате Уебсайта.

За повече информация относно бисквитките, които използваме, и Вашия избор по отношение на бисквитките, моля, посетете нашата Политика за бисквитките или секцията Бисквитки на нашата Политика за поверителност.

Използване на Вашите лични данни

Дружеството може да използва лични данни за следните цели:

За да предоставяме и поддържаме нашата Услуга, включително да наблюдаваме използването на нашата Услуга.

За управление на Вашия акаунт: за управление на Вашата регистрация като потребител на Услугата. Предоставените от Вас лични данни могат да Ви дадат достъп до различни функционалности на Услугата, които са достъпни за Вас като регистриран потребител.

За изпълнение на договор: разработването, спазването и изпълнението на договора за покупка на продуктите, артикулите или услугите, които сте закупили, или на всеки друг договор с нас чрез Услугата.

За да се свържем с Вас: За да се свържем с Вас по имейл, телефонни обаждания, SMS или други подобни форми на електронна комуникация, като например насочени известия на мобилно приложение относно актуализации или информационни съобщения, свързани с функционалностите, продуктите или договорените услуги, включително актуализациите на сигурността, когато е необходимо или разумно за тяхното изпълнение.

За да Ви предоставяме новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме, които са подобни на тези, които вече сте закупили или за които сте направили запитване, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация.

За да управляваме Вашите заявки:  Да присъстваме и да управляваме Вашите заявки към нас.

За бизнес трансфери: Може да използваме Вашата информация, за да оценим или извършим сливане, продажба, преструктуриране, реорганизация, прекратяване или друга продажба или прехвърляне на някои или всички наши активи, независимо дали като действащо предприятие или като част от несъстоятелност, ликвидация или подобна процедура, в която личните данни, съхранявани от нас за потребителите на нашите услуги, са сред прехвърлените активи.

За други цели: Може да използваме Вашата информация за други цели, като например анализ на данни, идентифициране на тенденции в използването, определяне на ефективността на нашите промоционални кампании и за оценка и подобряване на нашата Услуга, продукти, услуги, маркетинг и Вашия опит.

Може да споделяме Вашата лична информация в следните ситуации:

 • С доставчици на услуги:  Може да споделяме Вашата лична информация с доставчици на услуги, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата Услуга, за да се свържем с Вас.
 • За бизнес трансфери: Може да споделяме или прехвърляме Вашата лична информация във връзка с или по време на преговори за сливане, продажба на активи на Компанията, финансиране или придобиване на целия или част от нашия бизнес на друга компания.
 • С филиали:  Може да споделяме Вашата информация с нашите филиали, в който случай ще изискваме от тези филиали да спазват тази Декларация за поверителност. Филиалите включват нашата компания-майка и всички други дъщерни дружества, партньори в съвместни предприятия или други компании, които контролираме или които са под общ контрол с нас.
 • С бизнес партньори:  Може да споделяме Вашата информация с нашите бизнес партньори, за да Ви предложим определени продукти, услуги или промоции.
 • С други потребители:  когато споделяте лична информация или по друг начин взаимодействате в публичните зони с други потребители, тази информация може да бъде видяна от всички потребители и може да бъде публично разпространена навън.
 • С Ваше съгласие: Можем да разкрием Вашата лична информация за всякакви други цели с Ваше съгласие.

Запазване на Вашите лични данни

Дружеството ще запази Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ние ще запазим и използваме Вашите лични данни до степента, необходима за спазване на нашите правни задължения (например, ако от нас се изисква да запазим Вашите данни, за да спазим приложимите закони), да разрешаваме спорове и да прилагаме нашите правни споразумения и политики.

Дружеството също така ще запази данните за използването за целите на вътрешния анализ. Данните за използването обикновено се съхраняват за по-кратък период от време, освен когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата услуга или Ние сме законово задължени да съхраняваме тези данни за по-дълги периоди от време.

Прехвърляне на Вашите лични данни

Вашата информация, включително лични данни, се обработва в оперативните офиси на компанията и на всяко друго място, където се намират страните, участващи в обработката. Това означава, че тази информация може да бъде прехвърлена и поддържана на компютри, разположени извън Вашата държава, провинция, държава или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези във Вашата юрисдикция.

Вашето съгласие с тази Декларация за поверителност, последвано от Вашето подаване на такава информация, представлява Вашето съгласие за това прехвърляне.

НОВИНИТЕ ЕАД ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че вашите данни се третират по сигурен начин и в съответствие с тази Политика за защита на личните данни и няма да се извършва прехвърляне на вашите лични данни на организация или държава, освен ако не съществуват адекватни мерки за контрол, сигурността на вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на Вашите лични данни

Бизнес транзакции

Ако Дружеството участва в сливане, придобиване или продажба на активи, Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени. Ние ще предоставим известие, преди Вашите лични данни да бъдат прехвърлени и да станат предмет на различна Политика за поверителност.

Правоприлагащите

При определени обстоятелства от Дружеството може да се изиска да разкрие Вашите лични данни, ако това се изисква от закона или в отговор на валидни искания от публични органи (например съд или правителствена агенция).

Други законови изисквания

Дружеството може да разкрие Вашите лични данни в добросъвестно убеждение, че такова действие е необходимо за:

 • Спазване на законово задължение
 • Защита и отстояване на правата или собствеността на Дружеството
 • Предотвратяване или разследване на възможни нарушения във връзка с Услугата
 • Защита на личната безопасност на Потребителите на Услугата или на обществеността
 • Защита срещу юридическа отговорност

Сигурност на Вашите лични данни

Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас, но не забравяйте, че нито един метод за предаване по интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите лични данни, не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

GDPR Поверителност

Правно основание за обработване на лични данни съгласно GDPR

Можем да обработваме лични данни при следните условия:

 • Съгласие: Вие сте дали съгласието си за обработка на лични данни за една или повече конкретни цели.
 • Изпълнение на договор:  Предоставянето на лични данни е необходимо за изпълнението на договор с Вас и/или за всякакви преддоговорни задължения по него.
 • Правни задължения: Обработването на лични данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което се подчинява Дружеството.
 • Жизненоважни интереси: Обработването на лични данни е необходимо, за да се защитят Вашите жизненоважни интереси или на друго физическо лице.
 • Обществени интереси: Обработването на лични данни е свързано със задача, която се извършва в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, предоставени на Дружеството.
 • Законни интереси: Обработването на лични данни е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от Дружеството.

Във всеки случай Дружеството с удоволствие ще помогне да се изясни конкретното правно основание, което се прилага за обработката, и по-специално дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или изискване, необходимо за сключване на договор.

Вашите права съгласно GDPR

Дружеството се задължава да спазва поверителността на Вашите лични данни и да гарантира, че можете да упражнявате правата си.

Имате право съгласно тази Политика за поверителност и по закон, ако се намирате в рамките на ЕС, да:

 • Поискате достъп до личните си данни. Правото на достъп, актуализиране или изтриване на информацията, която имаме за Вас. Когато е възможно, можете да получите достъп, да актуализирате или да поискате изтриване на Вашите лични данни директно в раздела за настройки на профила Ви. Ако не сте в състояние сами да извършите тези действия, моля, свържете се с нас, за да Ви помогнем. Това също така Ви дава възможност да получите копие от личните данни, които съхраняваме за Вас.
 • Да поискате коригиране на личните данни, които съхраняваме за Вас. Имате право да поискате коригиране на всяка непълна или неточна информация, която съхраняваме за Вас.
 • Възразите срещу обработването на личните Ви данни. Това право съществува, когато разчитаме на легитимен интерес като правно основание за нашата обработка и има нещо във Вашата конкретна ситуация, което Ви кара да възразявате срещу обработката на Вашите лични данни на това основание. Също така имате право да възразите, когато обработваме личните ви данни за целите на директния маркетинг.
 • Искане за изтриване на личните Ви данни. Имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, когато няма основателна причина да продължим да ги обработваме.
 • Да поискате прехвърляне на Вашите лични данни. Ние ще предоставим на Вас или на трета страна, която сте избрали, Вашите лични данни в структуриран, често използван, машинно четим формат. Моля, имайте предвид, че това право се отнася само за автоматизирана информация, която първоначално сте предоставили съгласие да използваме или когато сме използвали информацията, за да изпълним договор с Вас.
 • Оттегляне на Вашето съгласие. Имате право да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни. Ако оттеглите Вашето съгласие, може да не сме в състояние да Ви предоставим достъп до определени специфични функционалности на Услугата.

Упражняване на Вашите права за защита на данните по GDPR

Можете да упражните правата си на достъп, коригиране, анулиране и противопоставяне, като се свържете с нас. Моля, имайте предвид, че може да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорите на такива искания. Ако направите заявка, ние ще направим всичко възможно, за да ви отговорим възможно най-скоро.

Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните относно събирането и използването на Вашите лични данни. За повече информация, ако се намирате в Европейското икономическо пространство (ЕИП), моля, свържете се с местния орган за защита на данните в ЕИП.

Поверителност на децата

Нашата услуга не е насочена към никого на възраст под 13 години. Ние не събираме съзнателно лична информация от никого на възраст под 13 години. Ако сте родител или настойник и знаете, че детето Ви ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с нас. Ако узнаем, че сме събрали лични данни от лица на възраст под 13 години без потвърждение на родителското съгласие, предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

Ако трябва да разчитаме на съгласието като правно основание за обработка на Вашата информация и Вашата държава изисква съгласие от родител, може да изискаме съгласието на Вашия родител, преди да събираме и използваме тази информация.

Връзки към други уебсайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не се управляват от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете пренасочени към сайта на тази трета страна. Силно Ви препоръчваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

Промени в тази Политика за поверителност

Можем да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще Ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще Ви уведомим чрез имейл и/или забележимо известие в Нашата услуга, преди промяната да влезе в сила и ще актуализираме датата на “Последна актуализация” в горната част на тази Декларация за поверителност.

Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато са публикувани на тази страница.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, можете да се свържете с нас:

 • По имейл: office@expertpool.bg